Więcej kliknięć przy prostych operacjach

Mój email do banku:

Otrzymałem informację o planach wyłączenia mojego starego systemu mBanku. Powtarzam po raz ostatni, że nie chcę Waszego nowego systemu i proszę nie przekonywać mnie, że gorszy system jest lepszy.

Przykład:

1. W starym systemie logowałem się do systemu i od razu miałem listę
kont, klikałem „historia” i od razu miałem listę transakcji.

2. Teraz muszę:
– najechać myszką na rachunek
– zaczekać, aż pojawi się przycisk „historia”
– kliknąć w przycisk historia
– kliknąć przycisk „zmień widok”
– potwierdzić kryteria wyszukiwania przyciskiem „zatwierdz”

Nie wspomnę też, że dotychczas przenoszenie środków pomiędzy kontami
było bardzo proste. Miałem zdefiniowane mbiznes konto jako zdefiniowane
przy każdym rachunku pomocniczym. Klikałem przy odpowiednim rachunku
„odbiorcy zdefiniowani” i potem nadaj przelew.

W nowym systemie jest 2,5 razy więcej kliknięć, aby zrobić to samo.

Powtarzam jeszcze raz, że nie wyrażam zgody na wyłączenie systemu.

Odpowiedź banku:

Szanowny Panie,

dziękuję za przesłaną wiadomość.

Nawiązując do Pana e-maila uprzejmie informuję, iż informacje o wyłączeniu dostępu do dotychczasowego serwisu są z wyprzedzeniem kierowane do klientów za pośrednictwem strony internetowej mBanku, maili oraz wiadomości sms.

Uprzejmie wyjaśniam, że wyłączenie dotychczasowego serwisu transakcyjnego odbywa się sukcesywnie i docelowo obejmie wszystkich klientów.
Aby w równy sposób potraktować wszystkich użytkowników, bank podjął decyzję o losowym wyborze klientów, którzy zostaną przełączeni do nowego mBanku.
Ostateczne zamknięcie starego serwisu zostanie zrealizowane do końca 2014 roku, dlatego pozostawienie dwóch niezależnych platform nie jest możliwe a tym samym przychylenie się do Pana prośby.

Jednocześnie informuję, że aktualizacja serwisu transakcyjnego przez bank jest możliwa na podstawie obecnie funkcjonującego paragrafu 37 Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Z tego względu, nie jest również możliwe złożenie reklamacji na funkcjonalność jaką bank oferuje.

Zachęcam Pana do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie: www.mbank.pl/wylaczenie/
zawierającą przydatne informacje, filmy instruktażowe oraz najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi.

Wierzę, że zaproponowany nowy serwis transakcyjny zyska z czasem Pana aprobatę.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu zwrotnego lub w innej wybranej formie: http://www.mbank.pl/o-nas/kontakt/